KAMPANJE-DESIGN

01

KONSEPT

01

KONSEPT

KONSEPT


Prosess og prosjektledelse

Studenten skulle i gruppe lage et produkt som kunne delta i HOME-bærekraftfestivalen. Produktet skal engasjere, aktivisere, produsere, selge, få oppmerksomhet og formidle om HOME sine verdier. Produktet kunne gruppen velge selv.

Prosess og prosjektledelse

Studenten skulle i gruppe lage et produkt som kunne delta i HOME-bærekraftfestivalen. Produktet skal engasjere, aktivisere, produsere, selge, få oppmerksomhet og formidle om HOME sine verdier. Produktet kunne gruppen velge selv.

02

PRODUKT

02

PRODUKT

PLAKAT 1

“WHAT CONTROLS YOUR TOUGHTS, CONTROLS YOUR LIFE”

Ideen med illustrasjonen er at man konstant er “lenket” fast i mobilen. Den er med oss overalt og styrer store deler av livene våre. For de aller fleste går det sjeldent en dag uten at vi mobilen og sosiale medier er i bruk. Det er alltid i tankene våre og på den måten kan man si at vi er slaver for denne lille teknologiske duppeditten.

PLAKAT 2

“ADDICTION COMES IN MANY FORMS”

Når man hører om avhengighet tenker man ofte på alkhol eller rus, men sannheten er at mobilavhenginghet er mye mer utbredt i dagens samfunn. Mobilen er plassert på plakaten som agn til en bjørnefelle, noe som symboliserer at mobilen kan virke lokkende inn i en felle/avhegighet. Bjørnefellen har fått en rosa farge for å vise at det ikke alltid er så lett å se allvordet i hva man driver med.

PLAKAT 1

“WHAT CONTROLS YOUR TOUGHTS, CONTROLS YOUR LIFE”

Ideen med illustrasjonen er at man konstant er “lenket” fast i mobilen. Den er med oss overalt og styrer store deler av livene våre. For de aller fleste går det sjeldent en dag uten at vi mobilen og sosiale medier er i bruk. Det er alltid i tankene våre og på den måten kan man si at vi er slaver for denne lille teknologiske duppeditten.

PLAKAT 2

“ADDICTION COMES IN MANY FORMS”

Når man hører om avhengighet tenker man ofte på alkhol eller rus, men sannheten er at mobilavhenginghet er mye mer utbredt i dagens samfunn. Mobilen er plassert på plakaten som agn til en bjørnefelle, noe som symboliserer at mobilen kan virke lokkende inn i en felle/avhegighet. Bjørnefellen har fått en rosa farge for å vise at det ikke alltid er så lett å se allvordet i hva man driver med.

OPP IGJEN