KAMPANJE-DESIGN

01

KONSPET

01

KONSEPT

Disse plakatene er laget for barn i alderen 6-9 år. Formålet er at barn skal kunne lære seg de 9 fjellvettreglene på en gøyal og inspirerende måte. Forskning viser at barn lærer best gjennom fri lek og veiledet lek.

Veiledet lek gjøres gjennom aktiviteter og materialer med en pedagogisk intensjon for å engasjere barn i lek som også er kunnskapsrik. Det er dette jeg vil oppnå med plakatene mine. Derfor vil jeg at plakatene også skal fungere som et memory spill hvor de er delt i to og lagt opp ned. Målet blir da å sette sammen de riktige fjellvettreglene (se bildet til venstre).

Meningen med spillet er å få flest mulig par. Et par er en sammensatt
fjellvettregel. For å klare dette gjelder det å huske hvor de ulike kortene ligger. På den ne måten lærer barna seg fjellvettreglene ved at kortene utfyller
hverandre.

Disse plakatene er laget for barn i alderen 6-9 år. Formålet er at barn skal kunne lære seg de 9 fjellvettreglene på en gøyal og inspirerende måte. Forskning viser at barn lærer best gjennom fri lek og veiledet lek.

Veiledet lek gjøres gjennom aktiviteter og materialer med en pedagogisk intensjon for å engasjere barn i lek som også er kunnskapsrik. Det er dette jeg vil oppnå med plakatene mine. Derfor vil jeg at plakatene også skal fungere som et memory spill hvor de er delt i to og lagt opp ned. Målet blir da å sette sammen de riktige fjellvettreglene (se bildet til venstre).

02

PROSESS

02

PROSESS

SKISSER

Karakterene startet jeg å skisse med penn og papir. Når jeg hadde kommet opp med et design jeg var fornøyd med så var det på tide å tegne det på PCen. Da brukte jeg en digital penn og tegnet over i Photoshop. Etter å ha skisset på PCen så gikk jeg over med en tykkere linje. Jeg brukte en tegnemetode som heter grayscale. Det vil si at du fyller inn feltene med forskjellige toner av grått. Grunnen til at jeg gikk for denne metoden var fordi jeg ikke var sikker på hvilke farger jeg ville bruke på plakatene eller på figurene. Med grayscale kan du tilføye farger etter du har tegnet ferdig ved hjelp av overlays.

For å få mer liv i karakterene så skyggela jeg dem. Da brukte jeg tre forskjellige toner. To mørkere og en lysere. I tillegg så lagde jeg en tynn hvit linje på ansikt og hud for å få karakterene til å poppe. Effekten gjør at oppfattes som at det kommer en ny lyskilde i tillegg til den opprinnelige skyggeleggingen.

På enkelte av figurene brukte jeg en rød og en blå farge til å skisse med for å skille mellom de forskjellige elementene i tegningen. Denne metoden blir ofte brukt når man tegner på ark, men fungerer på samme måten digitalt også. Det gjør det enklere å tegne over hverandre og forhindrer at strekene går i ett med hverandre (f.eks klær eller gjenstander).

03

PRODUKT

03

PRODUKT

OPP IGJEN