PERSONVERNERKLÆRING

1 Innledning

I denne personvernerklæringen forklarer jeg hvorfor jeg samler inn informasjon om deg, hvordan jeg bruker denne informasjonen og hvordan jeg tar hensyn til ditt personvern.

https://www.adrianslettvik.com eies og driftes av Adrian Slettvik

2 Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Adrian Slettvik som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3 Deling av opplysninger

Jeg deler ikke personopplysninger med andre selskap.

4 Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger jeg skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte meg, se punktet kontaktinformasjon for mer informasjon.

Hvis du oppdager feil i opplysningene jeg har om deg, kan du selv endre dette ved å ta kontakt med meg slik at vi kan rette opp i dette.

5 Innhold fra tredjepartsleverandører

Nettsiden min kan ha innehold som bilder, filmer og annet levert av tredjeparts leverandører som Youtube, Vimeo eller lignende. Innhold fra andre leverandører oppfører seg akkurat som om du besøkte leverandøren direkte. Disse tjenestene plasserer informasjonskapsler på din maskin.

6 Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics for å analysere bruken av min nettside. Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler som gir informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Informasjonen som analyseres av Google Analytics anonymiseres gjennom tjenesten AnonymizeIP, som gjør at enkeltbrukere ikke kan identifiseres.

De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt til å automatisk akseptere informasjonskapsler, men brukeren kan velge å endre disse innstillingene i nettleseren.

7 Endringer av personvernerklæringen

Jeg vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil jeg informere om dette.

8 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om min bruk av personvernerklæringen eller personopplysninger, ta gjerne kontakt med meg på adrian_sle@hotmail.com